José Pereira da Graça Aranha, brasiliansk forfatter, jurist og diplomat. Arbeidet ivrig for, på et nasjonalt grunnlag, å bringe hjemlandets litteraturliv i pakt med de avantgardistiske strømningene i Europa. Hans hovedarbeid, romanen Canaã, utgitt i 1902, er av flere grunner et viktig verk i brasiliansk 1900-tallsprosa. Det behandler, som første brasilianske roman, integrasjonen av europeiske immigranter i Brasil. Romanen retter dermed også søkelyset mot forholdet europeisk innflytelse versus nasjonal kultur og de gamle forestillingene om Brasil som et jordisk paradis – spørsmål som kom til å stå helt sentralt i den modernistiske debatten få år senere.