Johan Laurentius Börjeson, svensk billedhugger, studerte i Roma 1867–76 og i Paris til 1879. Han utførte en rekke monumentalskulpturer i en realistisk uttrykksform: Holberg i Bergen (avduket 1884), Geijer i Uppsala (1885), Oxenstierna (1887), Scheele (1891) og Nils Ericson (1893) i Stockholm, Karl 11 i Karlskrona (1896), Magnus Stenbock i Helsingborg (1898–1901), og fremfor alt den malerisk livfulle rytterstatue av Karl 10 Gustav i Malmö (1895). Blant hans mest populære verker er Svømmeren (1885).