Nils Ericson, svensk ingeniør, bror av John Ericsson; adlet 1854, friherre 1860. Ericson planla og ledet arbeidet med slusebyggingen ved Trollhättan, som ble fullført 1844. Han utførte også flere ingeniørarbeider i Stockholm, bl.a. slusen mellom Saltsjön og Mälaren. Et hovedverk er den finsk-russiske Saimaa-kanalen, et av 1800-tallets mest interessante ingeniørarbeider. Ledet den svenske jernbaneutbyggingen 1855–62.