Jean Antoine Dubois, fransk katolsk misjonær. Virket 1792–1819 i Sør-India, der han også drev sosialt arbeid og fikk godt kjennskap til folkelivet og til hinduismen slik den ble praktisert i Tamil Nadu på denne tiden. Hans bok Hindu Manners, Customs and Ceremonies (1897) er en viktig kilde til hinduismens historie.