Jānis Akuraters, latvisk forfatter. Han var meget produktiv og allsidig, og etterlot seg ved sin død 50 bind lyrikk, prosa og dramatikk. Satt flere ganger fengslet etter den mislykkede 1905-revolusjonen, fordi han hevdet nasjonale og revolusjonære ideer. I likhet med Kārlis Skalbe oppholdt han seg en tid i Norge etter 1905, og her skrev han sitt kanskje fremste verk, erindringsboken Tjenesteguttens sommer (1908). Et sentralt tema i hans verker er individets konfliktfylte møte med det moderne samfunn. Akuraters oversatte Ibsens Brand, Peer Gynt og Kongsemnerne til latvisk.