Kārlis Skalbe, latvisk forfatter. Hans kunsteventyr er av høy kvalitet, og har bidratt sterkt til at denne sjangeren er blitt svært populær i Latvia. I eventyrene fremhever han menneskets åndelige krefter og argumenterer mot voldsbruk. Blant de mest kjente er Hvordan jeg dro for å se etter Jenta fra landet i nord (1904) og Kattens mølle (1913). Han skrev også betydelig lyrikk, som inneholder mange folkloristiske elementer og ofte tar opp problemstillinger av filosofisk og psykologisk art. Under den mislykkede revolusjonen i 1905 redigerte Skalbe tidsskriftet Kāvi (Nordlyset), og måtte på grunn av dette tilbringe årene 1906–09 i eksil, bl.a. i Norge. I 1944 emigrerte han til Sverige.