Ixia, planteslekt i sverdliljefamilien. Ca. 45 arter som stammer fra Sør-Afrika. Urter med løk eller knoll, og smale, sverdlignende blad. Blomstene i glisne aks. Mange kulturformer, oppstått ved krysning av forskjellige arter med svært varierende blomsterfarger, blir i Norge dyrket i veksthus som snittblomst.