Isak Leib Perez, polsk jødisk forfatter. Skrev fortellinger, noveller, dikt og skuespill, først på polsk og hebraisk, fra 1888 vesentlig på jiddisch. Emnene var ofte sosiale. Hans interesse for det enkle, folkelige gav seg utslag i fortellinger som Folkstimleche geschichten (1909) og førte ham også til hasidismen som litterært emne (hasidiske fortellinger). Hans skuespill gjorde ham til en av de fremste jiddische dramatikere, og han var opptatt av tanken på et jiddisch teater. Etter midten av 1890-årene ble han influert av nyromantikken, og det gav seg utslag i betydelige mystisk-symbolske dramaer som Bajnacht ojfn alten mark (1907) og Di goldene kejt (1909).