Heretica, dansk litterært tidsskrift, utgitt 1948–53, startet av to litteratur-magistere og forfattere fra Århus, Thorkild Bjørnvig og Bjørn Poulsen; redaksjonen overgikk 1950 til Martin A. Hansen og Ole Wivel og 1952 til Frank Jæger og Tage Skou-Hansen. Tidsskriftet var i sin redaksjonelle linje kjettersk overfor herskende strømninger som rasjonalisme, naturalisme og sosialrealisme, og dannet et samlingssted for en gruppe især yngre lyrikere som representerte forskjellige grader av religiøs metafysikk og spiritualisme.