Frank Jæger, dansk forfatter. Debuterte 1948 med Dydige digte; viktigste senere diktsamlinger er Tyren (1953), Havkarlens sange (1956) og Idylia (1967). Han tilhørte kretsen omkring tidsskriftet Heretica, men skiller seg ut fra disse religiøst søkende, angst- og ensomhetsbesatte lyrikere ved en mer verdslig livsbekreftelse, ofte galgenhumoristisk uttrykt i en småironisk forherligelse av det idylliske og arbeidsfylte familieliv på landet (Sjælland, senere Langeland), med mektige og groteske naturbilder. Inntagende er hans fortellinger, dagdriver-romanen Iners (1950), novellene Hverdagshistorier (1951) og Døden i skoven (1970), erindringsboken Den unge Jægers lidelser (1953). Han fikk Det danske Akademis store litteraturpris 1969.