Henrik Bernhard Palmær, svensk forfatter, journalist, boktrykker og avisutgiver, riksdagsmann 1847–48. Han begynte som romantisk dikter, men i Bref till Svenska Minerva (1834–35) stod han frem som en anti-romantisk satiriker, med brodd i første rekke mot Tegnér. En av de mest slående satirer i svensk litteratur er Yttersta domen i Kråkvinkel. Politisk hørte Palmær hjemme på venstrefløyen; han var republikaner og opptatt av arbeiderspørsmål.