Boktrykker, håndverksmester som eier eller driver et boktrykkeri. Boktrykkerfaget er en vanlig brukt fellesbetegnelse som omfatter håndverkere med svenneprøve i et av de grafiske fagene. Betegnelsen boktrykker brukes nå lite.