Heinrich von Ofterdingen, sagnfigur fra tysk middelalder. Hans navn dukker første gang opp i diktet om den berømte «sangerkrig» på Wartburg ca. 1260. Heinrich forsvarer her hertugen av Østerrikes ry og opptrer derved som motstander av Walther von der Vogelweide og Wolfram von Eschenbach, som setter landgreven av Thüringen høyest av tidens fyrster. Heinrich von Ofterdingen behandles allerede på slutten av 1200-tallet som en historisk skikkelse. Romantikeren Novalis gjør ham til tittelhelten i sitt kjente romanfragment fra 1802, og Richard Wagner lar ham smelte sammen med minnesangeren Tannhäuser i operaen Tannhäuser und der Sängerkrieg auf Wartburg (1845).