Harald Alfred Bergstedt, dansk forfatter. Hans hovedverk er de fire samlingene Sange fra provinsen (1913–21), humørfylte bilder av folkelige vaner og livet i provinsen, men også med sosial kritikk. Versromanen Hans og Else (1916) gjør opp med sosialt hykleri og romanen Aleksandersen (1918) utleverer både estetisme og pietisme som skinnhellighet. Videre kan nevnes Jørgensfesten (1919) samt noen skuespill og selvbiografien Under Klokketaarnet (1926). Den livsbejaende menigmann er hans helt. Paradoksalt var det bekjennelsen til livsviljen som førte sosialisten Bergstedt til en tro på nazismen. Under den annen verdenskrig var han medarbeider i det nazistiske bladet Fædrelandet og var fengslet 1945–47. Erindringene Sange fra Gitteret utkom 1948–54.