Hamburg-kulturen, nordeuropeisk arkeologisk kultur fra eldre steinalder. Har fått navn etter boplasser funnet i nærheten av Hamburg. Boplasser fra denne kulturen kjenner man i dag fra Schleswig-Holstein, Hannover og Emsland samt den nordlige del av Nederland. To-tre boplasser er også påvist i Sønderjylland. Analyser av benmateriale viser at boplassene har vært nyttet sesongvis, og at de har vært bebodd tidlig vår og sensommer. Menneskene har livnært seg av reinjakt supplert med noe fuglefangst. Foruten at reinsdyret har vært den viktigste matkilde, har det også tjent som råstoff til redskaper, klær og telt. Hamburg-kulturen er datert til slutningen av eldste dryas, dvs. perioden 12 000–10 000 f.Kr. På denne tiden har Skandinavia vært dekket av is. Opphavet til de første innvandrerne til Norden kan trolig søkes i Hamburg-kulturen eller beslektede kulturgrupper.