Haidar, mannsnavn, av arab. 'å bo'. Vanlig kurdisk navn.