Personale, de ansatte på et arbeidssted, besetning, betjening.