Guilhelmus Gnaphaeus, nederlandsk humanist. Han var rektor ved latinskolen i Haag, men måtte flykte til Tyskland på grunn av reformatoriske sympatier. Her virket han som rektor i Elbing 1535–43, deretter som dosent ved universitetet i Königsberg. Han måtte igjen flykte, denne gang på grunn av mennonittiske sympatier. Sine siste år tilbrakte han i Emden som sekretær for grevinnen av Ost-Friesland. Som dikter er han mest kjent for sitt latinske skoledrama Acolastus (1528) om den fortapte sønn, og sin dialog på nederlandsk Een troost ende spiegel der siecken (1531), hvor hans reformatoriske syn kommer til uttrykk.