Giacomo della Porta, italiensk arkitekt. Arbeidet med fullføringen av Michelangelos bygningsprosjekter i Roma og ble påvirket av Michelangelos stil. Han fullførte Kapitol-plassen og (sm.m. Domenico Fontana) Peterskirkens kuppel, som han gav en høyere og spissere form enn på Michelangelos utkast. Han mottok også inntrykk fra den akademiske klassisisme hos Vignola, og omformet sistnevntes fasade for Il Gesù. Hans kirke Madonna dei Monti (1580–81) i Roma er en forløper for den barokke kuppelkirke. Av verdslige byggverk kan nevnes loggiaen på hagefasaden til Palazzo Farnese (1589) samt Villa Aldobrandini i Frascati (1598–1604; fullført av C. Maderno), der han lar fasaden domineres av et mektig gavlmotiv.