Gaston Eyskens, belgisk politiker (det kristelige sosiale parti), professor i sosialøkonomi ved universitetet i Leuven 1931. Han var finansminister 1945 og 1947–49, samtidig visestatsminister 1948–49 og statsminister 1949–50, økonomiminister 1950. Han var statsminister igjen 1958–61, finansminister 1965–66, på ny statsminister 1968–72. I sin første periode som regjeringssjef fikk han behandle de konstitusjonelle spørsmål omkring kong Leopolds eventuelle tilbakekomst, og i hans andre periode ble Belgisk Kongo selvstendig. I sin tredje statsministerperiode forsøkte Eyskens å løse de regionale motsetningene i Belgia gjennom føderaliseringspolitikken.