Belgias historie

Belgias historie starter med at det nåværende Belgia ble erobret av Romerriket i år 57 før vår tidsregning. I middelalderen var området delt inn i flere føydalstater. Den vestlige delen ble etterhvert lagt under Frankrike, og den østlige under Det tysk-romerske riket. Belgia var en del av Nederlandene, som ble samlet under én fyrste i løpet av 1400- og 1500-tallet, først under Burgund, og deretter under huset Habsburg. Hele artikkelen