Francisco Jiménez de Cisneros, spansk geistlig; trådte 1484 inn i Fransiskanerordenen, ble skriftefar for dronning Isabella av Castilla, 1495 erkebiskop av Toledo og dermed den spanske kirkes primas og samtidig storkansler. Han gjennomførte en reform av klostrene og presteskapet («den spanske reformasjon»). Med samme strenghet gikk han frem mot kjettere og morisker (spanske muslimer som var døpt), særlig etter at han 1507 var blitt storinkvisitor og kardinal. Han støttet den kirkelig innstilte humanisme og grunnla universitetet i Alcalá. Den complutensiske bibel, en utgave av den hebraiske, greske og latinske bibeltekst, skyldes hans initiativ (trykt 1514–17). Etter Ferdinand den katolskes død (1516) styrte han Castilla.