Kloster er et avsperret område der munker eller nonner lever tilbaketrukket fra verden for å virkeliggjøre religiøse idealer i et lukket samfunn. Klostre finnes i ulike former i flere religioner, men de ytre kjennetegnene er ofte de samme: Et regelmessig liv i fellesskap, ofte under ledelse av en åndelig leder, og et liv preger av bønn, stillhet, nøysomhet og sølibat.De første klostre vi kjenner til ble dannet i India av buddhistiske munker og nonner. Hele artikkelen