Musikkpedagog, lærer som gir praktisk undervisning i ett eller flere musikkinstrumenter eller sang, og i grunnleggende musikkteori og håndverkslære. De fleste musikkpedagoger står tilsluttet Norske Musikklæreres Landsforbund. Medlemskap her forutsetter en musikkpedagogisk eksamen, godkjent av Kultur- og vitenskapsdepartementet, som foruten solospill med instruksjon omfatter fag som pedagogikk og psykologi, musikkhistorie, formlære, musikklære, harmonilære, hørelære m.m.