Langsom sats, oppbygd som kontrapunktiske variasjoner over et kort, stadig gjentatt basstema, jfr. chaconne.