Flavius Stilicho, romersk feltherre og statsmann av vandalsk slekt. Ble ved Theodosius den stores død 395 Honorius' formynder og senere hans svigerfar. Stilicho gjorde store anstrengelser for å opprettholde Romerrikets enhet, slo visigoterne under Alarik og kjempet mot de tallrike folk som trengte inn. Han kom under mistanke for forrædersk forbindelse med germanerne, og Honorius lot ham myrde i Ravenna.