Honorius, vestromersk keiser, sønn av keiser Theodosius; arvet 395 det vestromerske rike, mens hans bror Arcadius fikk det østromerske. Under Stilichos formynderskap gikk riksstyrelsen stort sett godt, men Britannia og Gallia måtte oppgis. Da Stilicho var falt 408, angrep vestgoterne Alarik og senere Ataulf riket; Ataulf var gift med Honorius' søster Galla Placidia. Fra 403 regjerte Honorius i Ravenna, der han døde uten å ha kunnet bedre rikets tilstand.