Førti riddere, 9. mars, var en katolsk kirkehøytid til minne om 40 romerske soldater som døde som martyrer først på 300-tallet. Bare sjelden er dagen avmerket på nordiske primstaver. Vanlig over hele landet var det å si at som været var på Førti riddere, skulle det bli i 40 dager.