Einstein–de Haas-effekt, fenomen som viser at magnetisk polarisasjon gir et mekanisk dreiemoment. Effekten ytrer seg f.eks. som aksial rotasjon av en stav av magnetiserbart stoff når den utsettes for et magnetfelt parallelt med aksen. Påvist eksperimentelt i 1915 av A. Einstein og W. J. de Haas.