Lierstranda, tettbebyggelse i Lier kommune, Buskerud, ved Drammensfjorden, del av Drammen tettsted, strekker seg mot øst fra bydelen Bragernes. Industribedrifter og boligstrøk. Gjennom Lierstranda fører E 18 og Drammenbanen.