Interkommunalt selskap, selskap hvor alle deltakerne er kommuner, fylkeskommuner eller et annet interkommunalt selskap. I et interkommunalt selskap hefter deltakerne ubegrenset for en prosent eller en brøkdel av selskapets forpliktelser, og slik at deltakernes samlede forpliktelser utgjør selskapets samlede forpliktelser. Hvis deltakerne ønsker å ha et begrenset ansvar for selskapsforpliktelsene, må selskapet organiseres som et aksjeselskap. Interkommunalt selskap er regulert i lov av 26. januar 1999 nr. 6 om interkommunale selskaper. Et interkommunalt selskap skal registreres i Foretaksregisteret. Selskapet er en egen juridisk person. Selskapsformen brukes særlig hvor to eller flere kommuner eller fylkeskommuner går sammen om å drive en næringsvirksomhet.