Dimona, by i Israel, Negev; 33 700 innb. (2003). Atomforskningsinstitutt; tekstilfabrikker. Jernbane til Beersheba. Grunnlagt 1955 som boligby for arbeiderne ved kaliumgruvene i Sedom, 47 km øst for Dimona.