Plantelivet i Israel er subtropisk middelhavsflora med busker og enkelte trær, men lite skog, mest maquiskratt. På tørre, overbeitede steder er det garrigue, lokalt kalt batha. På steppene vokser det tidlig om våren opp mange liljevekster, men de visner snart og gir plass for en åpen vegetasjon av steppegress og tornete urter.