Didache, forkortelse for De tolv apostlers lære, skrift fra tidligkristen tid. Opprinnelsen er uklar, men det antas å stamme fra tidlig på 200-tallet i Syria. Didache er kalt «den eldste kirkeordning» og gir ganske konkrete råd i mange liturgiske og organisatoriske spørsmål. Den er derfor en verdifull kilde til utviklingen av den tidlige kirke.