Cyatheaceae, bregnefamilie; ca. 600 arter i tropiske og tempererte strøk, mest utbredt i fuktige fjellskoger. Ofte over 30 m høye trebregner. I likhet med palmene har de bladene samlet i en krone i toppen av stammen. Flere arter dyrkes i drivhus, særlig i slektene Cyatheaog Alsophila.