Credokirken, til 2009 Levende Ord, trosmenighet i Bergen, etablert 1992 av Enevald Flåten. Inspirert av Livets Ord og Ulf Ekman (del av trosbevegelsen). Cirka 1200 medlemmer. Credokirken driver Bergen Kristne Grunnskole, og Bibelskolen Substans sammen med Salt Bergenskirken og Pinsekirken Tabernaklet. Pastor er Olav Rønhovde. Menigheten driver et utstrakt misjonsarbeid i Afrika, India, på Filippinene og i andre områder.