Bosra i Hauran. Nest etter Palmyra den viktigste romerske ruinby i Syria, beliggende i det sørlige Hauran, 140 km sør for Damaskus. Byen blomstret særlig under keiser Trajan (98–117) som grunnla provinsen Arabia og gjorde Bosra til hovedstad i 106. Et stort romersk teater fra samme tid er usedvanlig godt bevart. Byen hadde en strategisk plassering langs handelsveiene, og det fruktbare Hauran-området var et av Romerrikets kornkammere. Byen er omtalt allerede i bronsealderen, men vi vet lite om dens før-nabateiske historie. Bosra kom under nabateisk innflytelse i 1. århundre f.Kr. og var i den siste delen av deres storhetstid (70–106 e.Kr.) nabateernes hovedstad og viktigste by etter Petra. Byen bevarte sin betydning i senromersk og kristen tid som et viktig bispesete. Bl.a. finnes ruiner etter en av de største kirkene i øst. Bosra var den første bysantinske by som ble erobret under islams ekspansjon (632). Arabisk borg fra korsfarertiden.