Baltiske issjøen, stor ferskvannssjø dannet i sørlige del av Østersjøen for 13 000–10 300 år siden, med økende utstrekning foran restene av innlandsisen idet den trakk seg tilbake mot nord. Utløpet mot havet i vest gikk først gjennom Øresund, men etter hvert som isen smeltet, rykket issjøen etter og fikk nytt avløp mot vest gjennom Billingen i Sverige. For ca. 10 300 år siden ble demningen mot vest brutt, og issjøen tappet. I den etterfølgende tid (10 300–9 000 år tilbake) hadde området ved Østersjøen forbindelse med havet i vest (Yoldiahavet), men vannet var lenge ferskt på grunn av smeltevannet fra isbreen.