Arnlaug, kvinnenavn, av norrønt ǫrn: 'ørn'; og germ. liugan: 'love under ed, vie seg til'. Navnedag 26. mai.