Andrejs Upīts, latvisk forfatter. Hans rikholdige produksjon består av romaner, noveller og skuespill, og dekker hele første halvdel av 1900-tallet. Upīts' prosa er strengt realistisk og preges av et marxistisk samfunnssyn, noe som ikke forhindrer at en del av hans verker er av høy kunstnerisk kvalitet.