Andreas Skjold, norsk jazzmusiker, trombonist. Han etablerte seg tidlig i 1950-årene som en ledende utøver i hjembyen, flyttet til Oslo i 1952 og spilte bl.a. med kvintetten Ny Norsk Jazz. Fra 1954 var han bosatt i Sverige, hvor han spilte med Malte Johnsons orkester i Göteborg, senere i Stockholm med Thore Ehrlings orkester 1955–57, Harry Arnolds radioband 1956–65. 1959–75 spilte han dessuten med Carl Henrik Norins orkester, der han overtok som kapellmester i 1968. Fra 1975 var han igjen aktiv i Bergens jazzmiljø. Skjold var en fremragende improvisator i en robust og hardtsvingende stil.