Norske jazzutøvere og -ensembler, 1920 – 1980

Jazz er en fellesbetegnelse for den nye, improviserte musikken som oppstod i USA fra rundt 1915. Musikkformen har opp til i dag gjennomgått en rask og omfattende utvikling, og omfatter en lang rekke stilarter. Et felles trekk er en levende rytmisk puls, sterke innslag av improvisasjon og stor frihet for utøveren når det gjelder instrumenttone og spillemåte. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Norske jazzutøvere og -ensembler, 1920 – 1980

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt