Lasse Gullin, svensk jazzmusiker, barytonsaksofonist, pianist, komponist og arrangør. Han blir ansett som en av de første europeiske jazzutøvere som markerte seg som en helt personlig musikkskaper. Gullin slo igjennom tidlig i 1950-årene som medlem av Arne Domnerus' orkester, og som leder for egne grupper i småbandformat. I 1954 ble han den første europeiske musiker som vant en avstemning i det amerikanske jazztidsskriftet Down Beat. Hans interesse for, og kunnskap om, svensk folkemusikk preget ham både som improvisator og komponist. Etter 1960 komponerte han også for store orkestre, både jazzpregede stykker og verk av symfonisk karakter.