Alexandrium, slekt av dinoflagellater med mange giftige arter, mange er kjent fra norske farvann. A. excavatum (Gonyaulax excavata), som forekommer kystvannet fra april til august, produserer PSP-toksiner som akkumuleres i skjell, se blåskjellforgiftning.