Akvariet i Bergen, anlegg på Nordnes i Bergen, åpnet 1960, et av Europas eldste offentlige akvarier. Ble bygd sammen med Havforskningsinstituttet med det formål å vise et representativt utvalg av norsk marin fauna for å gi publikum økt kjennskap til havets dyreliv. Anlegget nyttes også i forsknings- og undervisningsøyemed. Den generelle avdelingen har 9 større kummer for saltvannsfisk, den spesielle avdelingen omfatter 42 kummer av vekslende størrelse, delvis beregnet på ferskvannsfisk. Dessuten har anlegget tre utendørsdammer: En seldam som ved hjelp av glassvegg også kan sees fra underetasjen, en dam med pingviner og en dam med karper. Anlegget har mer enn 300 arter, og akvarieteknisk er det søkt å gi dyr og fisk mest mulig naturlige levevilkår. Ca. 3 mill. l vann, pumpet opp fra Byfjorden, sirkulerer gjennom anlegget per døgn.