Akvariehold

Et akvarium er en vannbeholder med minst én gjennomsiktig vegg, der man holder fisker eller andre levende organismer.Ordet akvarium brukes også om offentlige akvarier, altså anlegg der besøkende kan se vannlevende dyr og planter i mange forskjellige beholdere.. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Akvariehold

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Andreas Tjernshaugen

Inneholder 123 artikler: