A, fork. for aggregat, A 1–A 10, betegnelse på en serie tyske missiler prosjektert eller utviklet 1928–45. Fra A 4 (= V 2, se V) foregikk utviklingen i hærens forskningsanlegg ved Peenemünde hvor Wernher von Braun var teknisk sjef fra 1937. Første vellykkede oppskytning av A 4 fant sted 3. okt. 1942. A 9/10 skulle bli en totrinns interkontinental glidebomber der annet trinn (A 9) var en videreutviklet A 4 med vinger. Med en rekkevidde på 5000 km kunne våpenet ha nådd USA, men det ble aldri bygd.