Moldovas samtidshistorie

Moldovas samtidshistorie er landets historie etter 1991. Etter å ha vært en del av Romania i mellomkrigstiden og en sovjetrepublikk etter andre verdenskrig, ble Moldova et selvstendig land 27. august 1991.For å lese om tiden før 1991, se Moldovas historie.. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Jardar Seim

Redaktør

Ida Scott

Inneholder 18 artikler: