Moldovas historie

Moldovas historie begynner med grunnleggelsen av fyrstedømmet Moldova på midten av 1300-tallet. Fra 1538 var den sørøstlige delen av Moldova, Bugeac, direkte underlagt Det osmanske riket, mens resten av landet var en vasallstat under osmanene. I 1812 ble den østlige delen av Moldova, inkludert Bugeac, erobret av Russland og kalt Bessarabia. Det gjenværende Moldova fortsatte å være underlagt osmanene fram til 1859, da denne vestlige delen forente seg med Valakia til den nye staten Romania. Hele artikkelen

Inneholder 1 kategori:

Ny artikkel