Etterretning

Etterretning er informasjon om fremmede stater, individer eller organisasjoner relevant for et lands nasjonale sikkerhet og interesser. Etterretning er både en prosess bestående av informasjonskrav, informasjonsinnhenting, bearbeiding og analyse; et produkt; sikring av prosessen og produktet gjennom kontraetterretning; og dekkoperasjoner.Etterretning, særlig i form av spionasje, har vært vanlig i krig så langt tilbake som vi har skriftlige kilder. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Etterretning

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Stig Arild Pettersen

Inneholder 10 artikler: