Etterretning er informasjon om fremmede stater, individer eller organisasjoner relevant for et lands nasjonale sikkerhet og interesser. Etterretning er både: en prosess bestående av informasjonskrav, informasjonsinnhenting, bearbeiding og analyse; og et produkt; sikring av prosessen og produktet gjennom kontraetterretning; og dekkoperasjoner. Etterretning, særlig i form av spionasje, har vært vanlig i krig så langt tilbake som vi har skriftlige kilder. Hele artikkelen

Sist oppdatert

Se all aktivitet